Educatie & Pers. ontwikkeling

Te veel vrouwen in de rechtstaat

Te veel vrouwen in de rechtstaat

Organisator: Corrie250
Online
20.00 - 21.15
Uitgelicht

Deelnemers 21 / 30

Plaats:
Online
Deelnemers:
Min. 4 - max. 30

Deelnemers 21 / 30

Leeftijd:
40 - 65 jaar
Kosten:
€ 0,00
 

Adresgegevens

Locatie:
Wordt zichtbaar na aanmelden
Verzamelen:
Wordt zichtbaar na aanmelden

Omschrijving

In de rechtspraak werken inmiddels meer vrouwen dan mannen. Heeft dat de rechtspraak veranderd? En wat is het belang van een goede genderbalans in de publieke sector? Denk mee met juristen Ashley Terlouw en Rowin Jansen en antropoloog Marieke van den Brink over de rol van gender bij publieke dienstverleners.

Mannen voortrekken
De rechtspraak is een van de weinige Nederlandse organisaties die erin is geslaagd genderdiversiteit te bereiken en het glazen plafond voor vrouwen te doorbreken. Het aantal vrouwelijke presidenten overtreft inmiddels het aantal mannen in die functie en sinds kort hebben we een vrouwelijke president van de Hoge Raad. Sommige rechters zien dit als een probleem en bekennen zelfs dat zij inmiddels mannelijke sollicitanten voortrekken. De reden: het belang van een diverse samenstelling van de rechterlijke macht.

Genderbalans
Bestaan er verschillen tussen vrouwelijke en mannelijke rechters? Zo ja, zijn die wel toe te schrijven aan het geslacht? En mogen rechters hun mannelijkheid of vrouwelijkheid tonen of moeten ze een neutrale uitstraling hebben? Jurist Ashley Terlouw ondervroeg hierover 24 rechters, de helft man, de helft vrouw. Hoewel de meerderheid stelde dat geslacht geen invloed heeft op de uitspraak, erkenden de rechters wel degelijk het belang van een diverse samenstelling van de rechterlijke macht. Waarom is dit belangrijk en moet daarbij verder worden gekeken dan genderdiversiteit? Ashley Terlouw vertelt hoe complex diversiteit binnen de rechterlijke macht is.

Publieke beroepen
Naar haar lezing gaat Ashley Terlouw in gesprek met Marieke van den Brink. Ook binnen andere publieke beroepen wordt geworsteld met een goede genderbalans. Zo is de politie van oorsprong een mannenbolwerk en zijn sinds een paar jaar de vrouwelijke huisartsen in de meerderheid. Beïnvloedt dat de manier waarop het beroep wordt uitgeoefend en is dat bezwaarlijk? Is het een must om bij alle beroepen in de publieke sector te streven naar de juiste balans tussen mannen en vrouwen? Of is dat vooral nodig binnen rechtspraak?

Jurist Rowin Jansen geeft een historische inleiding op de diversiteitsdiscussie in de rechtspraak. Filosoof Cees Leijenhorst is de gespreksleider.

Kijk en luister je mee?

Stel een vraag  

<